Märk upp resten av grejerna i garaget

När du skaffat ett kit med Smartwater märkDNA till din cykel passa på att märka upp övriga detaljer som är värdefulla på cykeln. Märk upp andra föremål i garaget. Ta gärna en bild och lägg i ett Album ”märkta grejer i garaget” i din mobiltelefon, exempelvis. Märk på minst 3 ställen. Var noga med att lägga ut mikropunkterna på ställen som inte kommer att bli polerade.
Man läser lättast av dem genom att skrapa bort en och lägga under mikroskop. Vanligt mikroskop som man fäster på sin mobiltelefon fungerar perfekt. färgen (1/4dels millimeter räcker) skickas vid brott till ett labb som analyserar och tar fram ”DNAnumret” som jämförs i det Internationella registret för Smartwater.